Śledź nas na:Eseje

Esej (fr. essai – 'próba') – forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej, manifestu politycznego lub też dotyczyć innych refleksji autora. Badacze wciąż mają problem z określeniem, czym tak naprawdę jest esej. Uważa się nawet, że jego zdefiniowanie jest niemożliwe, dlatego zamiast szukać uogólnień, powinno się zająć badaniem poszczególnych tekstów eseistycznych. Za twórców eseju uznaje się Michel’a de Montaigne’a, renesansowego humanistę, który napisał dzieło „Essais” ("Próby" z 1580r.) i Francisa Bacona, odrodzeniowego filozofa, autora „Essays or Counsels, civill and moral”.

  • liczba prac: 2

OpracowaniaArtykuły